Een vergelijking van de geloofspunten van de twee groepen van de Ahmadiyya beweging

Lahore Groep (lahore)
Qadian Groep (rabwa)
 • Federatie Ahmadiyya Anjumans Isha'at Islam Nederland maakt deel uit van de Lahore groep  
 •  
  1. Mohamed (v.z.m.h.) is gatam al nabiyyien, waarvan de interpetatie is dat hij de grootste en de laatste van alle profeten is. 1. Mohamed(v.z.m.h.) is gatam al nabiyyien, waarvan de interpetatie is, dat hij de grootste, echter niet de laatste van alle profeten is.
  2. De Helige Koran is de laatste Sjari'ah (code) voor de wereld. 2. De Helige Koran is de laatste Sjari'ah (code) voor de wereld.
  3. Geen enkel profeet, noch een nieuwe noch een oude, zal na de Heilige Profeet Mohamed komen. 3. Profeten kunnen komen na de heilige Profeet Mohamed.
  4. Mirza Gulam Ahmad was geen profeet, maar een modjaddid (hervormer) en de Beloofde Messias en Mahdie in de Islam. 4. Mirza Gulam Ahmad was zowel een profeet als de Beloofde Messias en Mahdie in de Islam.
  5. Mirza Gulam Ahmad heeft nooit zijn aanspraak, visie of definitie van profeetschap gewijzigd in 1901 met de publicatie van Ek Ghalatie Ka Izala. 5. Het eerste schriftelijke bewijsstuk van wijziging van geloof met betrekking tot profeetschap was de poster Ek Ghaltie Ka Izala.
  6. Geloof in de toekomst van Mirza Sahib als een Modjaddid is niet essentieel om moslim te worden, maar zijn acceptatie is nodig ten behoeve van een vooruitstrevende Islam. 6. Geloof in de missie van Mirza Sahib als een profeet is essentieel om moslim te worden.
  7. Een ieder die gelooft in de kalima La Illa Llaho Mohamad oer Rasoel Allah (er is geen god behalve Allah en Mohamad is zijn boodschapper)- is een Moslim en niet een kafier. 7. Een ieder die niet gelooft dat Mirza Saheb een Profeet is, is een kafier.
  8. Het is toegestaan de gebeden te verrichten onder leiding van welke Imaam dan ook, onder voorbehoud dat hij zich niet schuldig maakt aan het betitelen van een andere Moslim als kafiers. 8. Het is niet toegestaan de gebeden te verrichten onder leiding van een Imaam, die de aanspraken van Mirza Goelam niet erkent.
  9. Huwelijksrelaties met niet Ahmadies zijn toegestaan. 9. Huwelijksrelatie met niet Ahmadies zijn niet toegestaan.
  10. Na de heilige profeet Mohamed (vzmh) is wahie-i-naboewwat tot een einde gekomen, slechts wahie-i-walayat (openbaring aan heiligen) duurt voort. Hazrat Mirza Sahib's openbaring was wahie-i-walayat en niet wahie-i-naboewwat. 10. Na de heilige profeet Mohamed (vzmh) duurt wahie-i-naboewwat voort. Hazrat Mirza Sahib's openbaring was wahie-i-naboewwat.
  11. De stichter van de Lahore Ahmadiyya groep was Maulana Mohamed Ali, M.A., LL.B., vertaler van de heilige Koran in het Engels, een metgezel en discipel van de Stichter van de Beweging. 11. De stichter van de Qadian groep was Mirza Bashir ud Din Mahmud Ahmad, die de zoon was van de Stichter van de Beweging en die ten tijde van de dood van zijn nobele vader een jongeling was.
  12. De leden van deze groep noemen zich Ahmadies en ze staan ook algemeen bekend als Ahmadies of Ahmadies van de Lahore beweging. 12. De leden van deze groep noemen zich Ahmadies, maar ze staan algemeen bekend als Qadiani's.
  Pagina afdrukkenPagina afdrukken