Bijna zullen mijn rechtschapen dienaren de moeheid en moeilijkheden verlaten en naar jou komen:
De marade as-shaijatien (ergste van de duivels) kunnen niet de slechte dingen doen in Ramadan die ze anders doen.
Allah vergeeft de vastende de laatste nacht van Ramadan. Iemand vroeg: ' O RasoelAllah, is dit leilat-al-Qadr?'
De rasoel antwoordde: Nee, maar als iemand de werken heeft verricht krijgt hij de beloning als hij klaar is met zijn werk.
De geur van de mond.
De mensen vinden de geur die uit de mond komt als men vast niet lekker ruiken. Daar de maag leeg is ruikt de mond. Maar bij Allah is deze geur beter dan de geur van muskus, omdat deze geur veroorzaakt wordt door het verrichten van ibaadah (aanbidding). Alles wat door ibaadah tot stand komt, daar houdt Allah van.
Allah geeft hen beter dan dit (muskus). De beloning voor het vasten is bij Allah net als het bloed van de shahied (iemand gestorven in Djihaad) ; de kleur is die van bloed, maar de geur is muskus.
 
De engelen doen istighfar
De engelen zijn dienaren van Allah doen alles wat Allah beveelt. Als zij doea (smeekgebed) doen voor de moeslims zal Allah dit accepteren. Allah heeft toestemming gegeven deze doea te doen.
Dit is een grote zegening. Iemand die isrighfar doet betekent dat hij wil dat zijn zonden worden vergeven en dat hij weg blijft van al het slechte. En iedereen maakt fouten, iedereen heeft de vergeving van Allah nodig. Dit is dus de hoogste vorm van vergeving; vergeving door middel van de engelen.
Allah versiert de Djennah (het Paradijs)
Allah Zelf versŪert de Djennah en wacht op de vastenden.
Dit laat zien hoe groot de beloning voor het vasten is.
Laat ons dus hard werken om dit te verkrijgen.
De shaijatien zijn geketend.
Dit is een grote Gunst van Allah vijanden van Hem actief de mensen zijn vanaf het eerste
moment dat de maand Ramadan begint. MoskeeŽn zijn vol, sadaqah (liefdadigheid) wordt gegeven, mensen keren weer terug naar de Sirat (Rechte Weg). We Zouden willen dat het heeljaar Ramadan zou zijn. En kijk wat er na Ramadan gebeurt; de moskeeŽn zijn weer leeg. De satan is los.
Laatste nacht
Naast alle- gunsten en zegeningen die we krijgen, krijgen we daar bovenop nog een grote adjr (zegening). Allah heeft de deuren geopend voor al-chair (het goede) en geholpen om het goede te doen. En al het goede werk wordt vertienvoudigd.
En dan aan het eind krijgen we al het goede wat we hebben gedaan; de vergeving en beloning van Allah.
Hoe kunnen we dan deze maand verlaten en zo weinig zegeningen verkrijgen. We verliezen dan zoveel terwijl we zoveel kunnen krijgen. Als iemand verstandig is laat hij geen enkele minuut van deze maand voorbij gaan zonder die te benutten. Hij is dan niet alleen bezig met gezelligheid en eten en drinken, maar werkt om de zegeningen te verkrijgen. We moeten niet alleen traditioneel bezig zijn; koekjes bakken en eten koken- maar we moeten hard werken met ons hele lichaam om zoveel mogelijk zegeningen te verkrijgen.

Drie stappen in het vasten

Stap1 -We kunnen vasten: alleen ons eten, drinken laten staan seksuele omgang hebben. Dit is algemeen vasten. Het is de laagste vorm. Diegene krijgt misschien weŪnig adjr (zegening). Overgeleverd door Aboe Hoeraira dat Allahs boodschapper zei:

"Vasten is een bescherming. Laat de persoon die vast, seksuele omgang met zijn vrouw vermijden en zich niet dwaas en schaamteloos gedragen, en als iemand ruzie maakt of hem beledigt moet hij hem tweemaal zeggen : 'Ik vast '. " (gedeelte hadieth al-Boechaarie)

Dit betekent niet dat het vasten niet goed is, maar dit heeft betrekking op de hoeveelheid zegeningen die men kan verkrijgen.

stap 2 -
Iemand verlaat het eten, drinken en sex. Hij verlaat de verboden zaken met z'n hele lichaam. Dit doet hij om de Rahma te verkrijgen en om te verkrijgen. Ogen, oren, handen, voeten, maag enz., alles vast mee.
 
Stap 3 - Bij al het voorgaande laat iemand ook z'n hart vasten. Hij blijft weg van slechte ideeŽn, gedachten enz. Hij beschermt zich zelf totaal van al het slechte in de doenja (wereldse leven). Hij herinnert de dood en herinnert al-aachira (het Hiernamaals). Hij verlaat de versieringen van de doenja. Zijn feest is wanneer hij Allah zal ontmoeten en in al aachira goed terecht zal komen.

Moge Allah ons de kracht geven ons zoveel mogelijk in te laten spannen om zoveel mogelijk zegeningen te verkrijgen. Laten we ons niet bezig houden met nutteloosheid, maar ons inzetten ons vasten tot iets groots te maken, ons herinneren aan de hadieth van rasoelallah waarin staat:

..De vastende is op twee momenten blij; als hifi zijn vasten breekt en ten tweede als hij Allah zal ontmoeten. Dan zal hij blij zijn met zijn vasten. " (laatste gedeelte hadieth al-Boechaarie)

Ik wens U allen een gezegend Ramadan.

Amien !

Pagina afdrukken Pagina afdrukken