Het Offer

S. Mohamedhoesein

FAAIIN


Sura AS-SAFFAT ( Zij die zich in orde scharen)

Hoofdstuk 37 vers 103-109

De droom die Hazrat Ibrahiem had gekregen om H. Ismael te offeren was wel waar.

Maar waarom wilde Allah Ismael offeren?
Daar was een reden voor.
Maar wat was die reden dan?
Het was niet mogelijk dat H. Ibrahiem zijn zoon zou offeren, omdat Allah niet wil dat mensen geofferd moeten worden.

Hier was het niet alleen de bedoeling om H. Ibrahiem te beproeven, maar er zat wat anders in.
Hiervoor was H.Ibrahiem al een grote beproeving ondergaan nl. toen hij opdracht kreeg om zijn vrouw en kind naar Makkah Maazma te brengen, midden in de woestijn waar nu de bron Zam Zam is in het dal bij de bergen Sava en Marwa. Daar was de grote beproeving en het grote offer. Midden in de woestijn je vrouw en kind achterlaten zonder enige overlevingskansen, is dat niet een grote beproeving?

Toen Hazrat Ibrahiem zijn vrouw en kind in de woestijn achter liet, vroeg zijn vrouw aan hem waarom hij hen hier achter liet. Hij zei, omdat Allah het zo wilde. Zij antwoordde, dat als Allah het gezegd had dan accepteerde zij het wel.
H. Hazra legde het kind op de grond en ging op zoek naar eten en drinken. Het kind lag in de volle zon op de grond en begon te huilen. H. Harzra werd onrustig en begon uit wanhoop van de ene berg Sava naar de andere berg Marwa te rennen. Dit heeft Zij 7 keer gedaan. Op dat moment heeft H.Gabriel H.Ismael Zabie Oella gemaakt. Zabie komt van Zabba dat offeren betekent. Hier is H.Ismael geofferd aan Allah, alle slechte dingen worden door H.Gabriel weggehaald. Dat gebeurt bij iedere profeet en daarom zijn zij niet bang voor de dood, de problemen die zij onderweg tegen zullen komen en daarom zijn zij goedhartige mensen. Hierna ging H.Hazra naast haar kind zitten en begon te bidden. En de grond waar het kind tijdens het huilen zijn voeten op sloeg, daar begon water uit de grond te komen.

Toen maakte zij een dammetje om het water tegen te houden, maar het water stroomde door en om het water te stoppen, riep zij Zam, Zam, dat stop, stop betekent. Waar water is daar komen veel vogels op eraf. De vogels die cirkelden boven het water in de lucht. Er waren vroeger veel handelaren met karavaan die door de woestijn trokken.
Zij zagen de vogels in de lucht cirkelen en trokken daar naar toe, want zij wisten waar vogels in de lucht cirkelen moet water zijn. Zij kwamen altijd water tekort voor hun dieren. Toen zij daar aankwamen, vroegen zij water voor hun dieren aan H.Hazra en die zei dat het water van Allah was en je mag er dus gebruik van maken.
"omdat jij de eerste hier bent", zeiden de handelaren, "geven wij jou voedsel in ruil voor water". Zodoende ontstond daar een stadje.

Na lange tijd kreeg H.Ibrahiem toestemming om zijn vrouw en kind op te zoeken. Hij dacht, dat zij al gestorven waren. Toen hij op de plek aankwam, waar hij ze achtergelaten had, zag hij tot zijn grote verbazing, dat daar een stadje was ontstaan en dat zijn vrouw en zoon nog in leven waren. Toen H.Ismael de dertien jarige leeftijd had bereikt, kreeg H.Ibrahiem een droom/visioen, waarin hij door Allah werd opgedragen zijn meest geliefde op te offeren. (En zijn meest geliefde was zijn zoon H. Ismael). H.Ibrahiem heeft dit aan zijn vrouw verteld, maar het geloof in Allah was zo sterk dat ze het met hem eens was en toen hij aan H.Ismael vroeg, zei Hij: "zoals Allah dat wil". Hij was het ook hiermede eens geworden. Omdat hij tot ZABIOELLA was verheven door Allah, was hij niet bang voor het offer.

Het verhaal verspreidde zich door de hele stad. In Arabie was het toen gewoonte, dat de volkeren mensen offerden. Het waren alleen zonen die geofferd werden. Ze gingen beelden aanbidden en zonen offeren en ook werden in die tijd dochters levend begraven.
Als zij zelf geen zonen hadden werden de zonen van de familie geofferd. H.Ibrahiem wist zelf niet wat eigenlijk de bedoeling van Allah was en waarom Allah aan hem vroeg zijn zoon op te offeren.
De dag van het offer bracht H.Ibrahiem zijn zoon naar een hoge plek, waar iedereen hem kon zien. Alle mensen verzamelden zich daar en iedereen dacht: "Zie je wel ni is H.Ibrahiem het ook eens met onze God en gaat hetzelfde ook doen". Ze waren in grote getale aanwezig om het te zien gebeuren.
Toen H.Ibrahiem op het grote moment het mes pakte om zijn zoon te offeren, hield H.Djibrail zijn hand vast. Toen zei Allah: "Jij hebt de droom waargemaakt" en hij moest een dier offeren (Doemba-Bhera). In die tijd hadden zij veel schapen in Arabie en hij heeft dus een gezonde doemba geofferd.

Door deze geschiedenis is het offeren van mensen afgeschaft/vernietigd/afgelopen. Deze herinnering is in het nageslacht van H.Ismael in Arabie gebleven en deze herinnering duurt tot nog toe voort. Onze profeet komt uit het nageslacht van H.Ismael en alles wat H.Ibrahiem niet wist (waarvoor hij zijn zoon moest offeren) heeft onze profeet later de openbaring over gehad. In soera As-Saffat!
 
Amien
Goddah Hafiez !
Pagina afdrukken Pagina afdrukken