HOOFDSTUK 114 An-Naas (DE MENSEN)

GEOPENBAARD TE MAKKAH 6 verzen

Algemene opmerkingen:

De algemene opmerkingen over het vorige hoofdstuk kunnen ook hier worden gelezen.

Biesmiellaahier - Rahmaanier - Rahiem.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1 Zeg: ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen,

2 De Koning der mensen,

3 De God der mensen.

4 Opdat Hij mij bevrijde van het kwade der inblazingen van de duivel.

5 Die in het hart der mensen fluistert

6 Vanuit het midden der Djinn en mensen. 1465

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1465 Deze verzen zijn a.h.w. een aanvulling van het vorige hoofdstuk. Er wordt daar op drie soorten van kwaad gewezen, dat aan de zaak der waarheid kan worden gedaan. Hier wordt er op een vierde, maar het ernstigste van alle kwaad gewezen. Dit is het kwaad van de sluipende duivel; die heimelijk komt en boze inblazingen in de harten der mensen werpt. De influistering van de boze is het grootste kwaad, omdat de bron daarvan in de harten der mensen ligt.