Islam voor kinderen

Goedheid  
1. Wat is goedheid ? Goedheid is het onderhouden van Gods geboden.
2. Hoe zal de goedheid U helpen. Door goedheid te verrichten ontwikkelen zich onze zielen tot hogere graden van deugd en het verschaf ons vreugde en heil.
3. Noem enkele godsdienstplichten, welke onze zielen tot hogere graden van deugd leiden. Bidden, vasten, het geven van aalmoezen en jegens onze medemensen altijd goede daden verrichten.
4. Geef enkele andere voorbeelden van goedheid. Het gehoorzamen van onze ouders; altijd de waarheid spreken; vriendlijk betonen jegens sprakeloze dieren; onze bloedverwanten, buren en vrienden te helpen.
5. Hoe kunnen wij goedheid betonen aan onze medemensen ? Door hun verlangens te vervullen op dezelfde manier als wij onze eigen verlangens zouden vervullen.
Terug
Pagina afdrukkenPagina afdrukken