Islam voor kinderen

Zonde  
1. Wat is Zonde ? Zonde is de overtreding van de geboden van Allah.
2. Waar vind je de geboden van Allah ? De geboden van Allah zijn in de Heilige Koran.
3. Noem enkele van de dingen die zondig zijn. Enkele van de dingen die zondig zijn: liegen, stelen, haten, hoogmoed, afgunst, enz…
4. Zijn wij van nature zondig ? Neen, wij zijn niet met zonde geboren, elk kind wordt rein geboren door de schepper.
5. Hoe plegen wij zonde ? Wij plegen zonde, wanneer wij onze lagere begeerten volgen.
6. Wat zal Allah doen wanneer wij zonde plegen ? Wanneer wij zondigen straft Allah ons ervoor.
7. Vergeeft Allah onze zonden ? Ja; Allah kan onze zonde vergeven.
8. Hoe vergeeft Allah onze zonden ? Allah vergeeft onze zonden wanneer wij berouw tonen.
9. Wat betekent berouw tonen ? Berouw tonen is: het vurig bidden tot Allah en aan Hem vergiffenis vragen en Hem beloven nooit meer te zullen zondigen.
10. Wat kan ons het zondigen afhouden ? De gedachte dat Allah ons altijd ziet.
Terug
Pagina afdrukkenPagina afdrukken