Islam voor kinderen

De Hadies
1. Wat is de Hadies ? De Hadies is een optekening van de gezegden en handelingen van de heilige profeet Mohamed.
2.Hoeveel boeken van Hadies zijn er ? Er zijn verschillende boeken van de Hadies van verschillende schrijvers. De bekedste zijn: Sahie Bocharie, Moeslim, Aboe Dawoed, Tirmazie, Misjkaat-Sharief.
3. Hoe is de verhouding van de Hadies tot de Heilige Koran ? De heilige Koran is het woord van God en geen enkele ware Hadies zal strijdig zijn met het woord van God.
4. Hoe werd de heilige Koran geopenbaard ? De heilige Koran werd aan onze heilige profeet Mohamed geopenbaard. De engel Gabriel bracht de teksten van de heilige Koran op bevel van Allah over aan de heilige profeet Mohamed.
5. Op welke wijze helpt de Hadies ons ? De Hadies helpt ons enorm om de interpretaties van de heilige Koran te begrijpen, door te verwijzen naar de gezegden en handelingen van de heilige profeet Mohamed.
Terug
Pagina afdrukkenPagina afdrukken