Islam voor kinderen

De Islam

1. Hoe wordt je godsdienst genoemd ?

De naam van mijn godsdienst is Islam.(HK 5:3) Al-yawma ¡®ak-maltu lakum Diena-kum wa ¡®at-mamtu ¡®alaykum ni¡¯-matie wa razietu lakumul-I¡¯SLAAMA Dienaa. Deze dag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt en Mijn gunst aan jullie voltooid, en heb Ik voor jullie de Isl¨¡m gekozen als religie.

2. Wat betekent Islam ? Islam betekent: Vrede of onderwerping aan de wil van Allah.
3. Wie gaf de naam Islam aan je godsdienst? Allah gaf de naam Islam aan mijn godsdienst in de heilige Koran (hoofdstuk 5 vers 3).Deze dag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt en Mijn gunst aan jullie voltooid, en heb Ik voor jullie de Isl¨¡m gekozen als religie.
4. Wat leert de Islam je ? De Islam leert mij Allah te dienen en Hem te gehoorzamen en het goede te doen en het kwade te vermijden.
5. Hoeveel zuilen heeft de Islam ? De Islam heeft vijf zuilen.
6. Noem de vijf zuilen van de Islam op.
1. Geloof in ¨¨¨¨n God (Allah).
2. Het Gebed.
3. Zakaat of Armenbelasting.
4. Het Vasten
5. Hadj of Bedevaart naar Mekka.

7. Wat betekent Geloof in Allah ?

 

 Geloof in Allah betekent, geloven dat Allah bestaat en het heelal beheerst en bestuurt.

8. Wat is het Gebed ? Het gebed is: met geheel mijn hart Allah te loven en te prijzen en Zijn genade en Gunsten te vragen en geduld te betrachten in moeilijke tijden.
9. Wat is het Vasten ? Het Vasten betekent dat men zich moet onthouden van voedsel en drank en van alle soorten slechte gedachten en handelingen , gedurende de gehele maand Ramadan.
10. Wat is Zakaat of Armenbelasting ? Zakaat betekent: het geven van aalmoezen aan armen en behoeftigen.
11. Wat is Hadj of Bedevaart ? Hadj of Bedevaart is het ondernemen van de Bedevaartsreis naar de Heilige Ka'aba in Mekka tenminste eenmaal in zijn(haar) leven.
12. Hoeveel Geloofsartikelen zijn in de Islam ? Er zijn zeven Geloofsartikelen in de Islam.
13. Noem de zeven Geloofsartikelen van de Islam op. De zeven Geloofsartikelen zijn als volgt:
1) Geloof in Allah.
2) Geloof in Zijn Engelen.
3) Geloof in Zijn Heilige Boeken.
4) Geloof in zijn Profeten.
5) Geloof in de Laatste dag.
6) Geloof in alle voorspoed en tegenspoed beslist door Allah.
7) Geloof in de opstanding na de dood.
Terug
Pagina afdrukken Pagina afdrukken