Dear All,

Assalaam Alaikum WRWB.

Please find below a biography of our new Hazrat Ameer.

Riaz Ahmadali

Brief Biographical Sketch of Hazrat Ameer Dr. Abdul Karim Saeed Pasha

Dr. Abdul Karim Saeed Pasha was born on 28 February 1945, at Dadar, District Mansehra in the North West Frontier Province of Pakistan. His father, the late Hazrat Ameer Dr. Saeed Ahmad Khan named him Abdul Karim. Hazrat Syed Asadullah Shah Sahib, who was very close to the family, lovingly called him "Pasha" when he was still a child. He is today more commonly known by that name in the Jamaat [Movement].

Dr. Pasha attended Burn Hall School in Abbottabad, and Forman Christian College in Lahore before joining medical school. He graduated as a doctor from King Edward Medical College Lahore in 1968. Dr. Pasha was inclined towards religion from early childhood. He benefited a lot from the Dars-i-Quran and Hadith [discourses on the Holy Quran and Hadith] and readings from the books of Hazrat Masih-i-Maoud [Mirza Ghulam Ahmad Sahib of Qadian] that his father conducted almost on a daily basis. He was also very much influenced by lectures and Dars-i-Quran by the late Maulana Abdul Haq Vidyarthi Sahib, Naseer Ahmad Farooqi and Hafiz Sher Mohammad Sahib. As a student in a missionary school he did not hesitate to engage the Christian priests in discussions about the death of Jesus Christ or to explain the reality of the claims of Hazrat Mirza Sahib to fellow students and teachers. He has been continuously building on this firm foundation and is today considered one of the most learned members of the Jamaat.

Dr. Pasha started his medical career in Mayo Hospital Lahore and later moved to New Zealand, followed by U.K. where he obtained Membership of the Royal College of Physicians (MRCP) in 1979. He moved back to Pakistan in April 1981 and took up teaching assignment in Ayub Medical College Abbottabad. He was promoted as Professor of Medicine in 1987 and appointed Head of the Department of Medicine in 1991. In 2001 he was selected to become principal of the college, but his appointment was cancelled by the government under pressure from the religious lobby for obvious reasons. Dr. Pasha also has the distinction of being conferred the Fellowship of the Royal Colleges of Physicians, London (1994) and Fellowship of the College of Physicians and Surgeons, Pakistan in 2001. He is also serving as a member/chairman of a large number of professional committees and programmes. He has been a regular contributor to international and local professional publications and has travelled widely to attend conferences and conventions.

He has remained a staunch member of the Jamaat, and has shown great patience and commitment to the Movement in the times of adversity by the opponents of the Movement. His love for the Holy Quran is exemplary. Dr. Pasha was elected a member of the Mujlis-e-Motemideen in 1992 and has retained this honour and served the Jamaat in that capacity ever since. He commands a lot of respect in the Jamaat for his piety and goodness. He has always made very positive contributions about the affairs of the Jamaat. He has been a regular speaker at the Annual Ahmadiyya Duaaiya [prayer gathering] for over 20 years. He is fond of poetry and has expressed, in his poems, deep sentiments relating to the Jamaat and the hard times it has been through. He has served as a trustee of the Ahmadiyya Anjuman Lahore Missions International (AALMI) but resigned from this position when it became difficult for him to attend meetings of the trust in London. He represented the Central Anjuman at the World Muslim Convention of Ahmadiyya Anjuman Ishaat-i-Islam (Lahore) Fiji in April 1985. He also performed the dedication ceremony of Masjid-i-Noor in Suva on behalf of Hazrat Ameer Dr. Saeed Ahmad Khan.

Dr. Pasha is married and has three sons. The elder two are qualified doctors while the third is in the final year of medical school.

On 3rd November 2002, Dr. Pasha was unanimously elected as Ameer and President of Ahmadiyya Anjuman Lahore. Being at the pinnacle of his career, he has accepted this responsibility at a tremendous sacrifice. We request all readers to pray for his success in uplifting the Jamaat, and that may Allah give him the strength, wisdom and spiritual prowess to lead us into successfully propagating Islam to the corners of the world.

Aameen.

 

-----------------------------

Dr. Abdul Karim Saeed Pasha

De nieuwe Ameer en President van de Ahmadiyya Lahore Beweging.

Dr. Abdul Karim Saeed Pasha

De nieuwe Ameer en President van de Ahmadiyya Lahore Beweging.

 

Op 3 november 2002 werd Dr. Pasha eenstemmig gekozen tot Ameer en President van de Ahmadiyya Anjuman Lahore. Hoewel hij aan het hoogtepunt van zijn loopbaan was, heeft hij deze verantwoordelijkheid met heel veel opoffering aanvaard.

Geboren op 28 februari 1945 te Dadar in het district Mansehra in de North West Frontier Province van Pakistan, werd hem door zijn in 1996 overleden vader en tevens ook Ameer Dr. Saeed Ahmad Khan de naam Abdul Karim gegeven. Maar reeds als kind werd hem door Hazrat Syed Asadullah Shah Sb., een vertrouweling van de familie, de troetelnaam "Pasha"gegeven, een naam waaronder hij nu nog wijd en zijd bekend is.

Voordat hij naar de Medische hogeschool ging, bezocht Dr. Pasha de Burn Hall School in Abbottabad en de Forman Christian College te Lahore. Daarna doctoreerde hij in 1968 bij de King Edward Medical College te Lahore. Reeds vroeg toonde Dr. Pasha belangstelling voor de religie en hij leerde veel van de Dars-i-Quran en Hadith en de voorlezingen uit de boeken van Hazrat Masih-i-Maoud Mirza Ghulam Ahmad, die zijn vader nagenoeg dagelijks verzorgde. Hij was ook zeer be´nvloed door de Dars-i-Quran lessen van wijlen Maulana Abdul Haq Vidyarthi, Naseer Ahmad Farooqi en Hafiz Sher Mohammad Sahib. Op de (Christelijke) missionaire school schroomde hij niet om de priesters te confronteren met discussies over de dood van Jezus Christus en ook niet om de realiteit van de claims van Hazrat Mirza Sahib aan studenten en leraren uiteen te zetten. Zo bleef hij zich op deze basis ontwikkelen en vandaag behoort hij tot een van de meest geleerde leden van de jamaat.

 

Dr. Pasha begon zijn medische carriere bij het Mayo hospitaal te Lahore en verhuisde later naar Nieuw Zeeland gevolgd door het Verenigd Koninkrijk waar hij in 1979 het lidmaatschap van de Medical Royal College of Physicians (MRCP) verwierf. Terug in Pakistan in april 1981 werd hij docent bij de Ayub Medical College te Abbottabad.

In 1987 volgde zijn promotie tot professor in de medicijnen en in 1991 werd hij benoemd tot hoofd (decaan) van de medische faculteit. Tien jaar daarna werd hij in 2001 voorgedragen voor de functie van voorzitter van het college van bestuur maar onder druk van de religieuze lobby werd deze benoeming om bekende reden tegengehouden. Naast zijn eervolle toetreding tot de Royal Colleges of Physicians in London werd hem in 2001 ook het z.g. fellowship van het college of physicians and surgeons in Pakistan verleend. Ook is hij lid of voorzitter van een groot aantal professionele commissies en projecten. Hij levert ook geregeld bijdragen voor internationale en locale professionele publicaties en hij heeft veel gereisd om conferenties en conventies bij te wonen.

Dr. Pasha is altijd een trouw lid van de jamaat gebleven en is met veel geduld begaan met het lot van de organisatie in tijden van tegenspoed wegens de tegenstanders. Zijn liefde voor de Heilige Qoeran is voorbeeldig. Gekozen als lid van de Mujlis-e-Mottemideen (het parlement) in 1992 heeft hij als zodanig de jamaat sedert dien op eervolle wijze gediend. Door zijn vroomheid en goedheid geniet hij veel respect in de jamaat en hij heeft daartoe altijd positieve bijdragen geleverd. Zo heeft hij meer dan 20 jaar geregeld toespraken gehouden tijdens de jaarlijkse gebeds bijeenkomsten te Lahore. Hij is verzot op poŰzie en heeft in zijn gedichten diepe sentimenten tot uiting gebracht over de tijden van tegenspoed van de jamaat.

Hij is ook namens de Central Anjuman lid geweest van de AALMI de Ahmadiyya Anjuman Lahore Missions International, een stichting gevestigd in London die het missie werk in het westen moet co÷rdineren. Aangezien het moeilijk was de bijeenkomsten van deze organisatie altijd bij te wonen is hij enige tijd geleden afgetreden. Hij heeft Central Anjuman officieel vertegenwoordigd bij de internationale conventie van de AAIIL-Fiji in april 1985 en verrichtte de officiele opening van Masjid-i-Noor te Suva namens de toenmalige Ameer-e-Jamaat, Dr. Saeed Ahmad Khan.

Dr. Pasha is getrouwd en heeft drie zoons waarvan de eerste twee al gediplomeerde artsen zijn terwijl de derde bezig is af te studeren aan de medische faculteit.

Moge de Almachtige Allah SWT Dr. Pasha veel kracht, wijsheid en zegen schenken om de jamaat te leiden naar het succes van de prediking van de Islam naar alle delen van de wereld. Aamien.