De Ahmadiyya Beweging

De Ahmadiyya beweging streeft naar een verenigde Islam.
 
De liberale houding van de Islam wordt door de Ahmadiyya Beweging niet alleen in zijn betrekking tot de niet-moslims voorgesteld voor wie zij liefde en eerbied inprent, maar ook met haar betrekking tot de verschillende moslim sekten. Het feit, dat er in de Islam geen sekte-verschillen bestaan, welke die naam waard zijn, daar alle moslims één zijn in de principes van de godsdienst, tot welke groep zij ook mogen behoren en hoe groot hun verschillen in secundaire opzicht mogen zijn.

De Islam streeft wezenlijk naar een hechte natie, geheel en al zijnde over de fundamentele principes van de godsdienst.
Eén die zich een soennie noemt, een shia of een wahabie, ze zijn allen eens over één God, betref wiens attributen zij geen essentiële verschillen hebben.
Zij zijn allen eens over een profeet, die zij als de laatste van de profeten beschouwen; zij zijn allen eens over één Boek, de heilige Koran.

En verder is eenheid onder hen, zelfs van de praktische zijde van de godsdienst.
De wereld kan geen andere voorbeeld leveren van een godsdienst (natie), wijd en zijd over de hele wereld verspreid, met haar bestaan gedurende meer dan veertien honderd jaren van elkaar gescheiden, toen er geen communicatie middelen waren en toch overeenkomend in zoveel principes, zowel theories als in de paraktijk.
Pagina afdrukkenPagina afdrukken