De Ahmadiyya Beweging


Het voornaamste kenmerk van de Islam , dat de Ahmadiyya beweging op de voorgrond brengt, is haar aanvaarding van de Goddelijke oorsprong voor alle Godsdiensten van de wereld. Deze vrijzinnige kijk is de basis van een reusachtige broederschap van het hele menselijke ras zonder onderscheid van kleur, geloof of ras.
De heilige Koran heeft dit Principe uitdrukkelijk vastgesteld:
"er is geen volk of een waarschuwer is onder hen gegaan "(35:24).
"En ieder natie had een apostel (10:47)."

Het geloof in de profeten van de naties is een van de fundamentele principes in de Islam.
Een van de voornaamste geloofsartikelen van een Muslim, zoals in het begin van de heilige Koran vermeld staat:
"En gelooft in datgene wat U is geopenbaard en datgene wat vůůr u werd geopenbaard" (2:4).

De heilige Koran legt dus de grondslag van een broederschap van hele menselijke ras, welke kwestie door geen ander hemelse boek is geŽntameerd.
Wij moslims van onze kant spreken nooit oneerbiedig van de profeten van andere volkeren , integendeel ons geloof is dat van al de andere geestelijke leiders van het volk, die ooit op deze aarde leefden die door miljoenen mensen als ware profeten erkend werden die de achting van een groot gedeelte van het menselijke ras wonnen en die voor lange tijd in ere zijn gehouden, de ware profeten Gods waren.

Het is op grond van dit principe, dat wij de Wedas, de Bijbel en andere als Gods boeken beschouwen ,zodat zij bereid zijn onze heilige profeet Mohammed als een ware profeet Gods te aanvaarden en ophouden hem te verloochenen en te beledigen.
Pagina afdrukkenPagina afdrukken