De Ahmadiyya Beweging


Wat is de Ahmadiyya Beweging ?

Een beweging, die een getrouwbeeld van de ZUIVERE Islam geeft

 De Ahmadiyya Beweging is een VERENIGING en geen sekte.

Betekenis van de naam is:
- een verenigde Islam
- een rationele Islam
- een volmaakte Islam
- een zegevierende Islam
- een herlevende Islam

Een korte uitleg van de Ahmadiyya Islam.

Het is zeer natuurlijk dat de Moella's voor de naam Ahmadiyya huiveren en haar als koefr en ketterij brandmerken.

In plaats van dat men zich in de doelstelling gaat verdiepen om achter de waarheid van de beweging te doen komen doet men juist het tegengestelde.

De beweging wordt met alle nare gevolgen beschuldigd, doch het is geen nieuws maar een oude gewoonte van de moella's om een ieder, die met de banier van de Islam op staat, te beschuldigen daar de beweging de doodsklok van het moella schap luidt.

En het is erg vreemd dat zelfs sommige ontwikkelden een voordeel koesteren tegen een beweging, die de banier van de Islam in de Christenwereld hooghoud.

De hele wereld informaties verstrekt over alle kwesties betreffende de Islam.

Die het heilige Boek van Allah, de heilige Koran, levend houdt en de eer van de Islam en dienst heilige profeet Mohammed verdedigt, tegen alle vijandelijke aanvallen en die moskeeŽn heeft gebouwd in het hart van christendom en tevens ook de boodschap der eenheid in het rijk der drie eenheid overbrengt en die duizenden mensen in de kring van Islam brengt en nog veel meer voor afvalligheid behoedt.

Een beweging die naar de vooruitgang van de Islam streeft met een stuk van geestelijke kracht van zijn eerste dagen.

De ironie van het noodlot is dat: Een beweging, die een getrouwbeeld van de ZUIVERE Islam geeft, zoals die oorspronkelijk was in de dagen van de heilige Profeet Mohamed (s.a.w.) , gevreesd en geschuwd wordt door de moellah's alsof zij tegen de Islam zijn.
Pagina afdrukkenPagina afdrukken