De Ahmadiyya Beweging

BROEDERSCHAP IN ISLAM

(door: M.Imami)

Eťn van de essentiŽle begrippen in de Islam is de waarde van menselijke broederschap. Broederschap is een onwankelbaar geloof in de eenheid God.
God is de Schepper, de Voorziener, de Rechter en de Heer voor alle mensen. Voor Hem zijn alle mensen gelijk en broeders van elkaar.

Voor moslims is Allah (swt) de Ene, de Eeuwige, en de Universele
Verzen uit de Heilige Koran m.b.t. broederschap:
"En houdt u allen te samen vast aan het koord van Allah en wees niet verdeeld en gedenkt de gunst van Allah, die Hij u bewees toen gij vijanden waart en hij uw harten verenigde zo werd gij door Zijn gunst broeders en gij waart aan de rand van een vuurput en Hij redde u ervan. Zo legt Allah u Zijn geboden uit opdat gij zult worden geleid". (H.K. Al-Imraan: 103).

De beloning van broederschap; H.Koran Al-Hidjr vers 45 tot en met 48 :
"Voorwaar, de rechtschapenen zullen temidden van tuinen met bronnen zijn. Gaat er met vrede en veiligheid binnen. En Wij zullen alle wrok in hun hart uitroeien, op bedden zullen zij als broeders tegenover elkaar zitten. Vermoeidheid zal hen daar niet raken, noch zullen zij ervan worden verdreven."

Een moslim gelooft in de Eenheid van Allah (swt)ís religie.
Dit betekent niet dat Allah (swt) zijn religie of gunsten alleen bepaald tot een bepaalde natie, ras, of tijdperk. Het betekent verder dat er geen sprake kan zijn van tegenstrijdigheden of fundamentele verschillen in de religie van Allah (swt).
Wanneer dit alles op de juiste wijze wordt overgebracht, zal er geen ruimte open blijven voor het ten onrechte aanspraak maken op macht of arrogantie, waarbij anderen worden uitgesloten. En wanneer dit wordt overgebracht op het menselijk geheugen, zal het de mens voorzien van een duidelijk begrip en een hechte basis voor broederschap.

Godah Hafiez
M.Imami (Secr. FAAIIN)
Pagina afdrukken Pagina afdrukken